הברקה שירותי ניקיון

הברקה שירותי ניקיון

יום שני, 3 במרץ 2014

חוזה המפרט שירותי ניקיון

חוזה המפרט שירותי ניקיון ושירותים אחרים הניתנים על ידי החברה כמו בכל תחום אחר בו מועסק קבלן חיצוני, גם חברות ניקיון צריכות להיות מסוגלות לפרט ברמת פירוט גבוהה את השירותים הניתנים, עד לרמה של כמות, זמינות, מספר עובדים ויכולת הגיבוי במקרה הצורך, תעריף, תעריף לניקיונות מיוחדים ועוד.


החוזה הינו בין בית העסק לחברת הניקיון, כאשר החברה אחראית על עובדיה וערבה ליעילות של עבודתם כמו גם לכל נזק שיגרמו. כך, החוזה צריך להכיל גם אזכור לגבי אחריות והתחייבויות החברה לכל נזק ו/או קלקול ולהיותה של החברה מבוטחת כנגד נזקים שונים אפשריים לצד ג' וכן חבות מעבידים כלפי העובד.