הברקה שירותי ניקיון

הברקה שירותי ניקיון

יום שלישי, 25 בפברואר 2014

יתרונות מול חסרונות של חברות ניקיון לעסק

אין ספק כי שירותי ניקיון מקצועיים חיצוניים מורידים את הנטל מעובדי החברה – אם נטל הניהול של עובד הניקיון או עובדי הניקיון, כלומר הלוגיסטיקה שבדבר, ואם נטל הניקיון עצמו. פעמים רבות, הניהול של עובד הניקיון בתוך החברה אינו מקצועי דיו ומביא לכך שהניקיון אינו מתנהל בצורה יעילה במיוחד ועלול להביא לתסכול של בעל העסק, עובדי העסק ואף עובד או עובדי הניקיון עצמם.

חברות ניקיון עשויות לגלות גמישות רבה יותר בתנאים מעובדי ניקיון, למשל בשעות העבודה, שכן הן מעסיקות עובדים שונים הזמינים בשעות שונות וכן עובדים שונים המסוגלים להעניק שירותים שונים הכרוכים בניקיון העסק.

בשל התחרותיות הרבה בתחום, חברות ניקיון עשויות להציע מחירים אטרקטיביים ביותר העדיפים על השכר המוצע בתוך החברה לעבודות מסוג זה.

חברות הניקיון עשויות לספק ניקיונות שוטפים או אף ניקיונות מיוחדים, למשל לאחר שיפוץ המשרד, הכל על פי החוזה הנחתם בין הצדדים.

חב' ברקה שירותי ניקיון מספר 1 גם באתר גוגל פלוס